Rättsligt meddelande - Nordic Consulting Kanarieöarna

Följ oss:

Hem Rättsligt meddelande

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Denna portal https://www.nordicconsultingci.com/ ägs av THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL, med CIF B76781228, och gatuadress Valle Menéndez 22, Reverón Building, Los Cristianos, kommunala distriktet Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Intellektuell och industriell egendom

Webbplatsens design och dess källkoder, logotyper, varumärken, texter, bilder, ljud, animationer, programvara och resten av innehållet på denna webbplats är exklusivt tillhörande THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL eller dess licensgivare och skyddas av motsvarande immateriella och industriella äganderättigheter. All handlingöverföring, distribution, tilldelning, reproduktion, lagring eller total eller delvis offentlig kommunikation måste ha uttryckligt samtycke
of THE NORDIC CONSULTING KANARIÖAR, SL

Ansvar för innehållet

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL ansvarar inte för lagligheten hos andra tredjepartswebbplatser från vilka den kan nås till portalen. THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL varken ansvarig för lagligheten hos andra tredjepartswebbplatser, som kan länkas eller länkas från denna portal.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen utan föregående meddelande, för att hålla din information uppdaterad, lägga till, ändra, korrigera eller eliminera det publicerade innehållet eller utformningen av portalen.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL ansvarar inte för felaktig, olämplig eller olaglig användning som tredje part gör av informationen
publiceras på webbplatsen, inte heller av de skador som uppstått eller förlorat ekonomiska som direkt eller indirekt producerar eller kan producera ekonomiska, materiella eller dataskador som orsakas av användningen av sådan information. Med de villkor som fastställs i lagen tar inget ansvar som härrör från bristen på sanning, integritet, uppdatering och precision av data eller information som finns på dess internetsidor.

Reproduktion av innehåll

Den totala eller partiella återgivningen av innehållet som publiceras i portalen.

Dataskydd

För att komma åt några av de tjänster som THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL som erbjuds via webbplatsen måste tillhandahålla vissa personuppgifter. I överensstämmelse med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa data och till den organiska lagen 3/2018 av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informerar vi dig om att dina personuppgifter genom att fylla i dessa formulär kommer att förbli integrerade och kommer att behandlas THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL för att kunna tillhandahålla och erbjuda våra tjänster samt för att informera dig om förbättringar av webbplatsen. På samma sätt informerar vi dig om möjligheten att utöva rättigheterna till åtkomst, korrigering, annullering och motstånd av dina personuppgifter, gratis via e-post till privacy@nordicconsultingci.com eller på adressen Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , Arona kommun, Santa Cruz de Tenerife.

Tillämplig lag

Tillämplig lag i händelse av tvist eller tolkningskonflikt av villkoren som utgör detta juridiska meddelande, liksom alla frågor relaterade till tjänsterna i denna portal, kommer att vara spansk lag.