Hollywood Mirage Timeshare Claim Award

The Nordic Consulting är nöjd med att offentliggöra domstolens godkännande av ett krav som förhandlats fram med den av domstolen utsedda administratören för Silverpoint Vacations SL.

Totalt har domstolen godkänt ett tillägg på £ 5.250 avseende ett timeshare-kontrakt som köpts 2001 uppfyllde inte de juridiska kraven för ett sådant kontrakt vid den tidpunkten.

Dessutom har domstolen beslutat att timeshare-avtalet nu är ogiltigt.

Grattis är i ordning för vår konsult i det här fallet Alex Farhoud och advokat Luis Sanchez Garcia Yanes.