Dom 151/2017

I beslutet av 151 / 2017 in Las Palmas de Gran Canaria on 23/05/2019, Carlos Garcia Van Isschot och Miguel Palomino Cerro hörde talan mot Anfi Försäljning SL och Anfi Resorts SL

För en total fordran på € 34,199.76 från Anfi Försäljning SL och Anfi Resorts SL

Anfi Försäljning SL och Anfi Resorts SL fick beslut om att betala käranden beloppet av € 34,199.76 och kontrakten upphävdes.