Juridisk merknad - Nordic Consulting Kanariøyene

Følg oss:

Hjem Ansvarserklæring

JURIDISK MEDDELELSE

Denne portalen https://www.nordicconsultingci.com/, eies av THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL, med CIF B76781228, og gateadresse Valle Menéndez 22, Reverón Building, Los Cristianos, kommunalt distrikt Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Intellektuell og industriell eiendom

Utformingen av nettstedet og dets kildekoder, logoer, merkevarer, tekster, bilder, lyder, animasjoner, programvare og resten av innholdet på dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL eller dets lisensgivere og er beskyttet av tilsvarende immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter. Enhver handlingoverføring, distribusjon, tildeling, reproduksjon, lagring eller total eller delvis offentlig kommunikasjon må ha uttrykkelig samtykke
of THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL

Ansvar for innholdet

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL er ikke ansvarlig for lovligheten til andre tredjeparts nettsteder som den har tilgang til portalen fra. THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL er heller ikke ansvarlig for lovligheten til andre tredjeparts nettsteder, som kan lenkes eller lenkes fra denne portalen.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet uten forvarsel, for å holde oppdatert informasjonen din, legge til, modifisere, korrigere eller eliminere det publiserte innholdet eller utformingen av portalen.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL vil ikke være ansvarlig for feil, upassende eller ulovlig bruk som tredjeparter gjør av informasjonen
publisert på nettstedet, og heller ikke av skader lidd eller tap økonomisk som direkte eller indirekte produserer eller kan produsere økonomiske, materielle eller dataskader forårsaket av bruk av slik informasjon. Med vilkårene etablert i loven påtar seg ikke noe ansvar avledet av mangel på sannhet, integritet, oppdatering og presisjon av dataene eller informasjonen som finnes på sine internettsider.

Reproduksjon av innholdet

Hele eller delvis gjengivelse av innholdet publisert i portalen.

Data Protection

For å få tilgang til noen av tjenestene som THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL som tilbys gjennom nettstedet, må oppgi noen personlige data. I samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse data og til den organiske loven 3/2018, 5. desember, om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter, informerer vi deg om at gjennom utfylling av disse skjemaene vil dine personlige data forbli innarbeidet og vil bli behandlet av THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL for å kunne tilby og tilby våre tjenester, samt for å informere deg om forbedringer på nettstedet. På samme måte informerer vi deg om muligheten for å utøve rettighetene til tilgang, retting, kansellering og motstand av dine personlige data, gratis via e-post til privacy@nordicconsultingci.com eller på adressen Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , Arona kommune, Santa Cruz de Tenerife.

Gjeldende lov

Gjeldende lov i tilfelle tvist eller tolkningskonflikt av vilkårene som utgjør denne juridiske merknaden, samt spørsmål knyttet til tjenestene til denne portalen, vil være spansk lov.