Hollywood Mirage Timeshare Claim Award

The Nordic Consulting er glad for å offentliggjøre rettens godkjennelse av et krav som er forhandlet med den rettsoppnevnte administratoren for Silverpoint Vacations SL.

Totalt har retten godkjent en tildeling på £ 5.250 knyttet til en timeshare-kontrakt kjøpt i 2001 som oppfylte ikke lovkravene for en slik kontrakt på den tiden.

I tillegg har retten avgjort at timeshare-kontrakten nå er ugyldig.

Gratulasjoner er i orden for vår konsulent med denne saken Alex Farhoud og advokat Luis Sanchez Garcia Yanes.