Juridische kennisgeving - Nordic Consulting Canarische eilanden

VOLG ONS:

Home Juridische Kennisgeving

JURIDISCHE MEDEDELING

Dit portaal https://www.nordicconsultingci.com/ is eigendom van THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL, met CIF B76781228, en adres Valle Menéndez 22, Reverón Building, Los Cristianos, gemeentelijk district Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Intellectuele en industriële eigendom

Het ontwerp van de website en de broncodes, logo's, merken, teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL of haar licentiegevers en worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten. Elke overdracht, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare communicatie moet de uitdrukkelijke toestemming hebben
of THE NORDIC CONSULTING CANARISCHE EILANDEN, SL

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden van waaruit toegang kan worden verkregen tot het portaal. THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL noch verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden, die kunnen worden gelinkt of gelinkt vanaf dit portaal.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de website aan te brengen om uw informatie up-to-date te houden door de gepubliceerde inhoud of het ontwerp van het portaal toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL is niet verantwoordelijk voor onjuist, ongepast of illegaal gebruik door derden van de informatie
gepubliceerd op de website, noch van de geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of gegevensschade veroorzaken of kunnen veroorzaken, veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie. Met de voorwaarden vastgelegd in de wet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en precisie van de gegevens of informatie op haar internetpagina's.

Reproductie van inhoud

De volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud die in de portal is gepubliceerd.

Data Protection

Om toegang te krijgen tot enkele van de services die THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL die via de website worden aangeboden, moeten enkele persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en met betrekking tot het vrije verkeer daarvan gegevens en op grond van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeren wij u dat, door het invullen van deze formulieren, uw persoonsgegevens opgenomen zullen blijven en zullen worden behandeld door THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL om onze diensten te kunnen leveren en aanbieden en om u te informeren over verbeteringen aan de website. Evenzo informeren wij u over de mogelijkheid om het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonsgegevens kosteloos uit te oefenen per e-mail aan privacy@nordicconsultingci.com of op het adres Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , gemeente Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Toepasselijk recht

Toepasselijk recht in geval van geschillen of interpretatieconflicten van de voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische kennisgeving, evenals elke vraag met betrekking tot de diensten van dit portaal, is de Spaanse wet.