Oikeudellinen huomautus - Nordic Consulting Kanarian saaret

Seuraa Us:

Etusivu oikeudellinen huomautus

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän portaalin https://www.nordicconsultingci.com/ omistaa THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL, CIF B76781228, ja katuosoite Valle Menéndez 22, Reverón-rakennus, Los Cristianos, Aronan kunnallinen alue, Santa Cruz de Tenerife.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Sivuston suunnittelu ja sen lähdekoodit, logot, tuotemerkit, tekstit, kuvat, äänet, animaatiot, ohjelmistot ja muu tämän verkkosivuston sisältö ovat yksinomaan THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL tai sen lisenssinantajat ja niitä suojaavat vastaavat teollis- ja tekijänoikeudet. Kaikilla tekojen siirroilla, jakeluilla, luovutuksilla, jäljentämisellä, varastoinnilla tai kokonaan tai osittain julkisella viestinnällä on oltava nimenomainen suostumus
of THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL

Vastuu sisällöstä

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL ei ole vastuussa muiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen laillisuudesta, joista se pääsee portaaliin. THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL ei ole vastuussa muiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen laillisuudesta, joihin voidaan linkittää tai linkittää tältä portaalilta.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustoon ilman ennakkoilmoitusta ylläpitääkseen tietojasi lisäämällä, muuttamalla, korjaamalla tai poistamalla julkaistua sisältöä tai portaalin ulkoasua.

THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL ei ole vastuussa tietojen virheellisestä, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, jota kolmannet osapuolet käyttävät
julkaistu verkkosivustolla, eikä vahingoista tai taloudellisista menetyksistä, jotka suoraan tai epäsuorasti tuottavat tai voivat tuottaa taloudellisia, aineellisia tai tietovaurioita, jotka johtuvat tällaisten tietojen käytöstä. Laissa määriteltyjen ehtojen perusteella ei oteta mitään vastuuta, joka johtuu sen Internet-sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, eheydestä, päivityksestä ja tarkkuudesta.

Sisällön jäljentäminen

Portaalissa julkaistun sisällön täydellinen tai osittainen jäljentäminen.

Tietosuoja

Voit käyttää joitain palveluita THE NORDIC CONSULTING Sivuston kautta tarjottavien CANARY ISLANDS, SL: n on annettava joitain henkilötietoja. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 2016. huhtikuuta 679 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 27/2016 säännösten mukaisesti henkilötietojen suojaamisesta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta annettuun orgaaniseen lakiin 3/2018, 5. joulukuuta, ilmoitamme sinulle, että näiden lomakkeiden täyttämisen yhteydessä henkilötietosi pysyvät yhdistettyinä ja niitä käsitellään THE NORDIC CONSULTING CANARY ISLANDS, SL voidakseen tarjota ja tarjota palveluitamme sekä tiedottaa sinulle verkkosivuston parannuksista. Samoin ilmoitamme sinulle mahdollisuudesta käyttää henkilötietojesi käyttöoikeutta, oikaisua, peruuttamista ja vastustamista ilmaiseksi sähköpostitse osoitteeseen privacy@nordicconsultingci.com tai osoitteeseen Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos , Aronan kunta, Santa Cruz de Tenerife.

Sovellettava laki

Sovellettava laki riita-asioissa tai tulkinnoissa, jotka koskevat tämän oikeudellisen ilmoituksen sisältäviä ehtoja, sekä kaikki tämän portaalin palveluihin liittyvät kysymykset ovat Espanjan lakia.